Regulamin

Szanowni Państwo!

Dziękujemy, że wybraliscie nasz Ośrodek na miejsce wypoczynku.

Mamy nadzieję,że za pomoca poniższego regulaminu uda nam się zapewnić

jego sprawną organizację.

1.Rezerwację wstępną telefoniczną lub e-mail należy potwierdzić wpłacając na konto właściciela ośrodka Domki Letniskowe Sarbek, zadatek w wysokości 30% całego pobytu w terminie 3 dni roboczych.W przypadku braku wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.

2.Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu przez wszystkie osoby przebywające na ośrodku.

3.Pozostałą sumę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu gotówką,

podczas przekazywania kluczy,lub w formie przelewu bankowego przed przyjazdem.

4.W razie rezygnacji z pobytu wpłacony zadatek przepada.

5. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz.15:00 w dniu przyjazdu a kończy

się o godz.10:00 w dniu wyjazdu.

6.W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do sprawdzenia czy w domku nie ma żadnych

uszkodzeń ani braków w wyposażeniu. Wszelkie ewentualne uszkodzenia, braki należy

zgłosić w dniu rozpoczęcia pobytu.

7. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności właściciela.

8. Gość w pełni odpowiada za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia domku oraz jego

wyposażenia spowodowane jego działaniem lub osób przebywających w domku.

Wszelkie usterki w trakcie użytkowania prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielowi.

Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.

9. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać

postanowień niniejszego regulaminu i ogólnie przyjętych zasad BHP i PP.

10.Ze względu na bezpieczeńtwo przeciwpożarowe zabrania się:

-palenia tytoniu,używania otwartego ognia,świec w domkach,wyrzucania niedopałków,

popiołu do kosza,

-używania w domkach grzałek ,kuchenek gazowych i innych urządzeń elektrycznych

nie stanowiących wyposażenia domku

-przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających

przykrą woń

-rozpalanie grilla jest możliwe w wyznaczonym miejscu

Dla zapewnienia komfortowego wypoczynku wszystkim naszym gościom

kategorycznie zabrania się czyszczenia i smażenia ryb w domkach.

Niestosowanie się od zakazu skutkuje obciążeniem wynajmującego kosztami

ozonowania domku przez wyspecjalizowaną firmę .

Koszt ozonowania około +/-500 zł

11.Nie zapewniamy ręczników.

12.Zabawa dzieci na terenie ośrodka powinna odbywać się wyłącznie pod opieką dorosłych.

13. Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie ośrodka.

14. Dla każdego domku jest przeznaczone jedno miejsce parkingowe - bezpłatne.

15. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy i pieniądze pozostawione w domkach.

Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem drzwi i okien.

16. Z uwagi na obecność małych dzieci i zachowanie wysokich standardów czystości nie tolerujemy zwierząt na terenie ośrodka.

17. Osoby,które w sposób rażący naruszą zasady regulaminu zobowiązane będą do

opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.
18. Goście otrzymują do swojej dyspozycji klucze do domku,bramy i bramki,które powinien

zwrócic w dniu wyjazdu. Zagubienie kluczy powoduje obowiązek zwrotu kosztów za wymianę

zamków.


Galeria

Kontakt
Sarbinowo ul. Jantarowa 1
76-034 Sarbinowo
Pomorze Zachodnie
tel. , 691-563-555